604-946-6622 [email protected]

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹੀਨਾ:

6

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਟਾਣਾ ————

ਖਿਡੌਣਾ ਪਾਣੀਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

 

ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਾ ਹੈ।

ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਮੁਸਕਰ ਅਟਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰੀਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।

 

9

2 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।

ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਵਸਤੂ ਖੋਜਦਾ ਹੈ।

 

ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ।

ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਨਾਮ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਪੀਕ-ਅ-ਬੂਟ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ, ———————————– “ਬਾਬਾ”

 

12

ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

 

ਫੁਨੀਚਰ ਦਾ ਸਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੱਥ ਨਾਲ “ਬਾਏ” ਜਾਂ “ਹਾਏ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

 

ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ “ਮਾਮਾ” ਜਾਂ “ਡਾਡਾ” ਜਾਂ ਕੁੱਛ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

 

18

ਖਿਡੌਨ ਮੱਧ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

ਫਰਨੀਚਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।

 

ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

“ਮਾਮਾ” ਅਤੇ “ਡਾਡਾ” ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 3 ਜਾਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬੋਲ ਬੋਲੋ।

 

1-ਕਦਮੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

24

ਆਮ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਿਪਟਿਕਟ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਖੜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਨਾ।

 

ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਆਪ ਖਾ ਸਕੀ ਹੈ (ਅੰਗਲਾਂ, ਚਮਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਟੇਚਮਚੇ ਨਾਲ)

 

ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਪ-ਨਕਦ2 ਸ਼ਬਦ ਬਿਆਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

 

30

ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਪਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਛਲਦਾ ਹੈ।

 

2-3 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ————————- 2-ਕਦਮੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

 

36

9-10 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 

ਉੱਚੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹੈ।

ਪਹਿਰਾ ਪੂਲਣ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜਵੇਅ ਹੈ।

 

ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।

“ਕੌਣ”, “ਕੀ”, “ਕਿਉਂ” ਅਤੇ “ਕਿਉਂ” ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ।

ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: [email protected]

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ